IoT elektronika

Co je to Internet věcí (IoT)?

Internet věcí vám pomůže na dálku kontrolovat stav a výkon různých zařízení nebo strojů, a to ať už jste kdekoliv. Internet věcí je založený na bezdrátovém přenosu dat a internetu. Obsahuje různá zařízení, stroje nebo spotřebiče, které jsou vybaveny senzory a čidly. Díky tomu jsou zařízení neustále propojená, mohou spolu komunikovat a sbírat data. Získaná data pak můžete dále zpracovávat. Internet věcí využijete v oblastech jako je logistika, zdravotnictví, energetika, doprava a mnoho dalších.

Klíčové technologie

Sigfox má nejnižší spotřebu energie a přenáší malé objemy dat.

Česká technologie vhodná pro vytvoření lokální sítě.

Komunikuje obousměrně na vzdálenost stovek metrů i kilometrů.

Dokáže přenést větší objemy dat s vyšší spotřebou energie.

Jaké využíváme technologie

PŘENOS DAT

Provádíme bezdrátový přenos dat pomocí technologií Sigfox, LoRa, Wifi, 3G, LTE a GSM.

SOFTWARE

Využíváme linuxové servery, LabView, PLC. Mikrokontrolér používá jazyk C, C++ a Python.

CLOUD

Využíváme cloudové řešení Thingspeak, Thinger, Grafana, Temboo, IBM Bluemix a BLYNK.

3D TISK A VAKUOVÉ LITÍ

Pomocí 3D tisku a vakuového lití vyrábíme vzhled prototypů a malé série.